Government of Nepal

Ministry of Agricultural Development

Department of Agriculture

Crop Development Directorate

Hariharbhawan, Lalitpur

स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।

स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ ।

धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।